La o primă strigare, îi spunem lene. Pe nivelul următor, o numim amânare, iar când îi dăm o semnificație mai academică, numele ei devine procrastinare. Totuși, lene, amânare și procrastinare nu exprimă exact același lucru. Necesitatea folosirii cuvântului “procrastinare” apare din nesuprapunerea semantică totală cu “amânare”(comportament)...